Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản

52/CV-VASEP
15/08/2022
VASEP
Ngày 15/8/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) gửi công văn số 52/CV-VASEP tới Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông v.v cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản

Phúc đáp về việc đề nghị cung cấp thông tin, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo:

Thời gian vừa qua, Văn phòng Hiệp hội VASEP nhận được phản ánh của nhiều DN thành viên về việc ngày càng nhiều hiện tượng Lãnh đạo của công ty bị quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ một cách trắng trợn, công khai (qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội…) từ các cá nhân không quen biết, được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân, ảnh hưởng nặng nề và tiêu cực đến các DN, tâm lý lãnh đạo DN cũng như trật tự xã hội. Hiệp hội đã tổng hợp ý kiến DN hội viên và gửi công văn số 49/CV-VASEP ngày 18/7/2022 tới Cục An ninh Kinh tế (A04) – Bộ Công an để báo cáo và đề nghị hỗ trợ giải quyết cũng như hướng dẫn cụ thể cho Hiệp hội & DN về cách thức và địa chỉ báo cáo giải quyết vấn nạn nghiêm trọng này.

Theo đề nghị của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 869/Ttra-BCVT&CNTT ngày 26/7/2022 của Thanh tra về việc phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu việc một số đối tượng gọi điện xúc phạm uy tín, quấy rối, đòi nợ… đến lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội VASEP xin gửi thông tin, ảnh chụp tin nhắn, mail của các tổ chức tín dụng/ cá nhân đã gọi và gửi cho một số DN hội viên VASEP cung cấp.

Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN thuỷ sản xin báo cáo và kính đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ giải quyết vấn nạn nghiêm trọng kể trên.