SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
Văn bản của 15 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 23/11/2021 Công văn Văn bản của 15 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị đề xuất một cuộc họp đối thoại về một số nội dung bất cập lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã trình Chính Phủ
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 17/11/2021 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
CV các hiệp hội 08/11/2021 Công văn Văn bản của 12 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
119/CV-VASEP 01/11/2021 Công văn Công văn 119/CV-VASEP: báo cáo kiến nghị việc DN thuỷ sản tại nhiều Tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
117/CV-VASEP 29/10/2021 Công văn Công văn 117/CV-VASEP: quy định MRPLs cho kháng sinh Enrofloxacin - Ciprofloxaxin hỗ trợ hàng thuỷ sản tiêu thụ nội địa
CV các hiệp hội 22/10/2021 Công văn 13 Hiệp hội gửi Bộ trưởng Bộ TN & MT văn bản báo cáo kết quả thực hiện chưa thực hiện sửa đổi tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
116/CV-VASEP 21/10/2021 Công văn Công văn 116/CV-VASEP: đề xuất đưa chế biến thủy sản ra khỏi danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nguy gây ô nhiễm môi trường
Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 11/10/2021 Công văn Văn bản của 11 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
112/CV-VASEP 27/09/2021 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm
Văn bản của 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ 25/09/2021 Công văn 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản Góp ý Dự thảo Hướng dẫnThích ứng an toàn với dịch COVID-19
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 16/09/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đề xuất chiến lượcPhòng chống dịch theo Điểmphục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới
109/CV-VASEP 09/09/2021 Công văn Công văn 109/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông về TXNG, thu hồi xử thực phẩm không đảm bảo ATTP
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
105/CV-VASEP 03/09/2021 Công văn Công văn 105/CV-VASEP: hỗ trợ Doanh nghiệp được làm thủ tục cấp C/O bản điện tử chế các nước chấp thuận bản scan C/O
104/CV-VASEP 30/08/2021 Công văn Công văn 104/CV-VASEP: góp dự thảo QCVN về Nước thải công nghiệp phiên bản 08/7/2021
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn 14 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
101/CV-VASEP 25/08/2021 Công văn Công văn 101/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
99/CV-VASEP 17/08/2021 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19