SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
99/CV-VASEP 17/08/2021 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19
97/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 97/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020
96/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 96/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 26/2019/-CP dự thảo Nghị định thay thế 42/2019/-CP
89/CV-VASEP 30/07/2021 Công văn Công văn 89/CV-VASEP: Báo cáo các khó khăn trong phòng-chống dịch Covid-19 tại các nhà máy chế biến thuỷ sản một số đề xuất-kiến nghị phục hồi sản xuất-xuất khẩu sau giai đoạn «3 tại chỗ»
85/CV-VASEP 20/07/2021 Công văn Công văn 85/CV-VASEP: Báo cáo bất cập trong việc phòng dịch Covid19 trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp chế biến thủy sản
84/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 84/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 về công tác Cải cách thủ tục hành chính
83/CV-VASEP 19/07/2021 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: xin ý kiến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về kiểm dịch nhập khẩu
82/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: Báo cáo địa phát triển ngành hàng kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc tác động tới sản xuấtxuất khẩu & năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
81/CV-VASEP 15/07/2021 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
76/CV-VASEP 10/07/2021 Công văn Công văn 76/CV-VASEP: Khó khăn, bất cập về giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 cho tài xế vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
74/CV-VASEP 30/06/2021 Công văn Công văn 74/CV-VASEP: Báo cáo kiến nghị các vướng mắc bất cập tác động tới sản xuất xuất khẩu năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
72/CV-VASEP 21/06/2021 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Đề nghị đưa đối tượng công nhân chế biến xuất khẩu thuỷ sản vào diện ưu tiên tiêm Vaccine Covid-19
71/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 71/CV-VASEP: giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021
70/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: kiểm soát nguy lây nhiễm dịch bệnh thông qua hoạt động kiểm tra hàng tại NM
69/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 69/CV-VASEP: tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các Doanh nghiệp
68/CV-VASEP 17/06/2021 Công văn Công văn 68/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
67/CV-VASEP 10/06/2021 Công văn Công văn 67/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2021 & đề xuất-kiến nghị
63/CV-VASEP 26/05/2021 Công văn Công văn 63/CV-VASEP: kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Thủy sản mua/tiêm vắc xin Covid-19
47/CV-VASEP 06/05/2021 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp S/C, C/C tại các địa phương
44/CV-VASEP 27/04/2021 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong quy định tại TT 13/2020 về hồ liên quan cấp H/C XK sang các thị trường ngoài EU yêu cầu H/C