SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
130/2020/CV-VASEP 30/11/2020 Công văn Công văn 130/CV-VASEP: tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc
128/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 128/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 86/2012/-CP Nghị định 74/2018/-CP
127/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 127/2020/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang Trung Quốc
124/2020/CV-VASEP 19/10/2020 Công văn Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
122/2020/CV-VASEP 13/10/2020 Công văn Công văn 122/2020/CV-VASEP: kiến nghị sửa đổi quy định về số vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/-CP
121/2020/CV-VASEP 12/10/2020 Công văn Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm
116/2020/CV-VASEP 31/08/2020 Công văn Công văn 116/2020/CV-VASEP: thông báo về việc đăng /cập nhật số DUNS khi đăng /gia hạn đăng định kỳ NMCBTP với US FDA
114/2020/CV-VASEP 26/08/2020 Công văn Công văn 114/2020/CV-VASEP: khiếu nại của VASEP về hình ảnh SP tôm trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Dược phẩm Nhất Nhất
105/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 105/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 43/2017 về nhãn hàng hoá Dự thảo thông ghi nhãn điện tử
104/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 104/2020/CV-VASEP: vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản đề xuất nội dung sửa đổi Thông 26/2015/TT-BTC
103/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 103/2020/CV-VASEP: Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại 74/2018 quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi 43/2017
100/2020/CV-VASEP 14/07/2020 Công văn Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
91/2020/CV-VASEP 01/07/2020 Công văn Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT
85/2020/CV-VASEP 16/06/2020 Công văn Công văn 85/2020/CV-VASEP: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản
82/2020/CV-VASEP 12/06/2020 Công văn Công văn 82/2020/CV-VASEP: bất cập việc một số Ban quản cảng yêu cầu khống chế số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C bất hợp
80/2020/CV-VASEP 05/06/2020 Công văn Công văn 80/2020/CV-VASEP: chế phân bổ quản hạn ngạch thuế quan đối với SP ngừ đóng hộp surimi vào EU khi EVFTA hiệu lực
43/2020/VASEP-VPĐD 25/05/2020 Công văn Công văn 43/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
47/2020/CV-VASEP 24/04/2020 Công văn Công văn 47/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn
09/2020/VASEP-VPĐD 28/04/2020 Công văn Công văn 09/2020/VASEP-VPĐD: góp ý dự thảo phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050