Giá nguyên liệu thủy sản tại Phú Yên từ 30/12/2021 – 6/1/2022

BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI PHÚ YÊN, từ 30/12/2021 6/1/2022

Mặt hàng

Kích cỡ

Dạng sản phẩm

Đơn giá đ/Kg

So sánh với giá tuần trước

Xu hướng nguồn cung

Cá ngừ đại dương

>30Kg/con

Đông lạnh

130.000

0

Hàng ít

Tôm hùm

1- < 1,7Kg

Tươi sống

1.500.000

-300.000

Hàng nhiều

<0,7 Kg

Tươi sống

1.400.000

-140.000

Hàng nhiều

>0,7 Kg

Tươi sống

1.300.000

-240.000

Tôm hùm xanh

0,2 - 0,3 kg

Tươi sống

780.000

-120.000

Có hàng

Tôm sú (nước mặn)

50 con/ kg

Tươi

220.000

0

Hàng ít

40 con/kg

Tươi

250.000

0

30 con/kg

Tươi

300.000

0

Tôm thẻ chân trắng

100 con/Kg

Tươi

100.000-103.000

0

Hàng ít