Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH
SGS VIETNAM LIMITED
Lầu 8, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 39351920
84 28 39351921
sgs.vietnam@sgs.com; thoi.nguyen@sgs.com; truong.mach@sgs.com
www.sgs.com; www.vn.sgs.com;
ISO 9001:2015, ISO 17020:2012, ISO 17025:2017
Chứng nhận hệ thống và dịch vụ, giám định các sản phẩm, thử nghiệm các sản phẩm