Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Hải sản Bền Vững
Công ty TNHH Hải sản Bền Vững
SS CO., LTD
Lô F5+F6, KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
CB, XK
84 258 3744225
84 258 3744226
sustainableseafood.co@gmail.com; thoachi@yahoo.com.vn; tienngth111@gmail.com; namtran030188@gmail.co
www.sustainableseafood-co.com
DL 607
HACCP
Cá biển, cá ngừ, cá chẽm, cá nước ngọt tươi, đông lạnh, sản phẩm khác