Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM THANH HÀ
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM THANH HÀ
THANH HA FISH SAUCE CO.,LTD
Tổ 1, đường Nguyễn Thái Bình, Khu phố 5, TT. Đông Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
KIÊN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 297 3846139/37654009/ 84 28 3765 2193- 37654009
84 297 3846485/37652195/ 84 28 3765 2195
thanhhaco@hcm.vnn.vn/ thanhhasales@thanhha.vn
www.thanhhaco.vn
NM 139
HACCP, GMP
Nước mắm, mắm các loại, sản phẩm khác