Tags:

Nga

(vasep.com.vn) Nhờ lệnh cấm vận kéo dài 7 năm đối với thủy hải sản của Mỹ cũng như các hàng hóa khác, người Nga tiếp tục giữ lợi thế thương mại lớn so với người Mỹ, và các nhà sản xuất ở Alaska muốn chính quyền Joe Biden làm điều gì đó để thay đổi.

(vasep.com.vn) Khi đại dịch xảy ra ở Viễn Đông, ngành cua của Nga dường như phải tính toán cẩn thận. Chỉ 6 tháng trước đó, các công ty đã tham gia vào một trong những cuộc đấu giá hạn ngạch đánh bắt đắt nhất thế giới, cho vay những khoản vay khổng lồ với lãi suất cao.

(vasep.com.vn) Theo dữ liệu từ Cục Nghề cá Biển Quốc gia Hoa Kỳ (NMFS), tổng sản lượng cá minh thái phi lê của Mỹ tính đến ngày 13/3/2021 là 30.600 tấn, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng cá phi lê của Nga đã tăng 4% lên 34.000 tấn.