Công văn 2324/TCHQ-GSQL: sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hoá xuất khẩu

2324/TCHQ-GSQL
10/04/2020
Tổng cục Hải quan
Ngày 10/4/2020, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã ban hành công văn 2324/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hoá xuất khẩu.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho thủ tục XK, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thống nhất như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 19b Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài. Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài in trên hàng hoá, bao bì sản phẩm xuất khẩu.