Công văn 2669/TCHQ-GSQL: tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP và EVFTA

2669/TCHQ-GSQL
31/05/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 31/5/2021, Tổng cục hải đã ban hành công văn 2669/TCHQ-GSQL về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP và EVFTA.

Theo đó, Tổng cục hải quan cho biết đối với các lô hàng nhập khẩu có mã số REX có giá trị trên 6.000 EUR theo quy định tại Hiệp định EVFTA và các lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định CPTPP, cơ quan hải quan chấp nhận hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được cấp điện tử và được gửi cho người nhập khẩu trên hệ thống quản lý chung của cùng một tập đoàn hoặc được gửi thông qua các phương tiện điện tử khác. Các hình thức tự chứng nhận xuất xử này được người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP, mẫu EVFTA nếu các chứng từ này đã được người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.