Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

1399/QĐ-TCHQ
15/07/2022
15/07/2022
Tổng cục Hải quan
Ngày 15/7/2022, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 1399/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đề ra gồm: trên 80% doanh nghiệp tham gia Chương trình được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao; trên 80% doanh nghiệp tham gia hài lòng về các biện pháp hỗ trợ của cơ quan hải quan. Đồng thời sau 2 năm triển khai thực hiện, 100% doanh nghiệp tham gia không bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật hải quan thuộc Phụ lục VI Thông tư 81/2019/TT-BTC, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình) theo quy định và phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu sau 05 năm thực hiện.

Chương trình gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm: thực hiện trong thời gian 02 năm kể từ khi ban hành, kết thúc giai đoạn sẽ tổng kết thí điểm để đo lường, đánh giá và sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế; Giai đoạn triển khai chính thức: triển khai sau khi giai đoạn thí điểm, tổ chức sơ kết 1 năm/1 lần, sau 05 năm Chương trình sẽ tổng kết đo lường, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia được cơ quan hải quan tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn theo các cam kết tại biên bản ghi nhớ đối với doanh nghiệp khi có yêu cầu; được hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2787/QĐ-BTNMT 24/10/2022 24/10/2022 Quyết định Quyết định 2787/QĐ-BTNMT: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/QĐ-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
1710/QĐ-UBND 13/10/2022 13/10/2022 Quyết định Quyết định 1710/QĐ-UBND: công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
2384/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Quyết định 2384/QĐ-UBND: công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3812/QĐ-BNN-TY 07/10/2022 30/10/2022 Quyết định Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030