SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
47/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
46/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được hiệu phân loại TT-R
41/CV-VASEP 24/06/2022 Công văn Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
24/CV-VASEP 29/04/2022 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
CHH/14042022 14/04/2022 Công văn Công văn CHH/14042022: kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2023
15/CV-VASEP 28/03/2022 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao
Thư kiến nghị 01/03/2022 Công văn Văn bản của 07 Hiệp hội DN kiến nghị về những bất cập trong việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình DV tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND
11/CV-VASEP 28/02/2022 Công văn Công văn 11/CV-VASEP: văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao
10/CV-VASEP 26/02/2022 Công văn Công văn 10/CV-VASEP: cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP
08/CV-VASEP 17/02/2022 Công văn Công văn 08/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng vấn
04/CV-VASEP 21/01/2022 Công văn Công văn 04/CV-VASEP: sửa đổi phù hợp với thực tiễn một số thông số tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp đang chuẩn bị ban hành
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP