SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
45/CV-VASEP 29/04/2021 Công văn Công văn 45/CV-VASEP: đề xuất nội dung dự kiến soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay toàn bộ công việcchế biến thuỷ, hải sảntrong chuỗi SX tại nhà máy NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống đã ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
28/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 28/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất với Bộ TNMT xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử
22/CV-VASEP 11/03/2021 Công văn Công văn 22/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ bất cập của nhà máy chế biến thuỷ sản liên quan đến các quy định danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
20/CV-VASEP 11/03/2021 Công văn Công văn 20/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu 2021
19/CV-VASEP 09/03/2021 Công văn Công văn 19/CV-VASEP: bất cập trong thực thi phạt chậm nộp thuế GTGT tính từ khi xuất khẩu hàng đối với hàng xuất khẩu bị trả về
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
18/CV-VASEP 05/03/2021 Công văn Công văn 18/CV-VASEP: áp HS đối với sản phẩm Surimi (chả ) đông lạnh
01/2021/QĐ-VASEP 26/01/2021 Quyết định Quyết định 01/2021/-VASEP: ban hành kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hải sản thực hiện cam kết chống khai thác IUU năm 2021
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông thay thế Thông 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị phương ánkiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quanđể giải quyết vướng mắc của thực tế
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 dự kiến KH hoạt động năm 2021
139/2020/CV-VASEP 10/12/2020 Công văn Công văn 139/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang thị trường Trung Quốc sau khi hàng bị phát hiện Covid tại Hán