SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
08/2020/VASEP-VPĐD 27/04/2020 Công văn Công văn 08/2020/VASEP-VPĐD:góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019
07/2020/VASEP-VPĐD 21/04/2020 Công văn Công văn 07/2020/VASEP-VPĐD: góp ý tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
06/2020/VASEP-VPĐD 06/04/2020 Công văn Công văn 06/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
46/2020/CV-VASEP 22/04/2020 Công văn Công văn 46/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng sử dụng số vạch đối với hàng xuất khẩu tại 74/2018
42/2020/CV-VASEP 15/04/2020 Công văn Công văn 42/2020/CV-VASEP: báo cáo đánh giá tác động của một số chính sách đã ban hành trước 5/4/2020 hỗ trợ DN bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
41/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 41/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK
40/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 40/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK
37/2020/CV-VASEP 07/04/2020 Công văn Công văn 37/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất
35/2020/CV-VASEP 02/04/2020 Công văn Công văn 35/2020/CV-VASEP: đề xuất miễn giảm thuế TNDN hỗ trợ lãi suất cho DN đầu kho lạnh trữ hàng
34/2020/CV-VASEP 31/03/2020 Công văn Công văn 34/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định số vạch trên bao hàng xuất khẩu
33/2020/CV-VASEP 24/03/2020 Công văn Công văn 33/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất, kiến nghị
Công văn của 3 Hiệp hội 30/03/2020 Công văn Công văn của 03 Hiệp hội: đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ DN giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giày
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
32/2020/CV-VASEP 18/03/2020 Công văn Công văn 32/2020/CV-VASEP: Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
31/2020/CV-VASEP 13/03/2020 Công văn Công văn 31/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
29/2020/CV-VASEP 11/03/2020 Công văn Công văn 29/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn lưỡng di xa
26/2020/CV-VASEP 29/02/2020 Công văn Công văn 26/2020/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông quy định danh mục các công việc nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
19/2020/CV-VASEP 12/02/2020 Công văn Công văn 19/2020/CV-VASEP: đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
22/2020/CV-VASEP 18/02/2020 Công văn Công văn 22/2020/CV-VASEP: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông số 21/2018/TT-BNNPTNT