Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN LONG TOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN LONG TOÀN
LONG TOAN Co.,Ltd
Khóm 2, Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
TRÀ VINH
CỔ PHẦN
(+84) 74.3.832.053
(+84) 74.3.832.655
longtoandh@vnn.vn/longtoancompany@vnn.vn
www.longtoan.vn
DL 206
HACCP, ISO 9001: 2000
Tôm sú đông lạnh