Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH CB & XK THỦY SẢN CAM RANH
CÔNG TY TNHH CB & XK THỦY SẢN CAM RANH
CAMRANH SEAFOODS CO., LTD
Quốc lộ 1A, Xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà
KHÁNH HÒA
DNTN
(+84) 58 3865142
(+84) 58 3865143
info@camranhseafoods.com.vn
www.camranhseafoods.com.vn
DL 207
HACCP, BRC, ISO 9001:2008
Tôm, cá biển, nhuyễn thể 2 mảnh đông lạnh, hàng khô, …