Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Australia năm 2020

NGUỒN CUNG MỰC, BẠCH TUỘC CỦA AUSTRALIA NĂM 2020

(Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

Nguồn cung

Năm 2019

Năm 2020

↑↓%

Trung Quốc

17.671

15.878

-10,1

Malaysia

7.349

5.869

-20,1

Thái Lan

2.692

2.848

5,8

Hàn Quốc

944

1.426

51,1

Đài Loan

1.637

1.250

-23,6

Việt Nam

1.037

1.192

14,9

New Zealand

345

876

153,9

Nhật Bản

951

847

-10,9

Indonesia

752

738

-1,9

Tây Ban Nha

319

414

29,8

Hy Lạp

44

188

327,3

Philippines

95

77

-18,9

Italy

45

51

13,3

Hồng Kông

75

37

-50,7

Singapore

5

10

100,0

Bồ Đào Nha

2

3

50,0

Ấn Độ

0

3

 

Peru

9

2

-77,8

Tổng NK

34.037

31.709

-6,8

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA AUSTRALIA NĂM 2020

HS

Sản phẩm

Năm 2019

Năm 2020

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

27.377

24.573

-10,2

030749

Mực tươi tươi sống

2.836

3.704

30,6

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

3.225

3.146

-2,4

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

595

278

-53,3

030751

Bạch tuộc tươi/sống/đông lạnh

4

8

100,0

Tổng nhập khẩu

34.037

31.709

-6,8