Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Nhật Bản năm 2020

NGUỒN CUNG MỰC, BẠCH TUỘC CỦA NHẬT BẢN NĂM 2020

 (Nguồn: ITC, GT: 1000 USD)

Nguồn cung

Năm 2019

Năm 2020

↑↓%

Trung Quốc

326.037

311.472

-4,5

Việt Nam

37.763

33.021

-12,6

Thái Lan

15.128

16.438

8,7

Peru

19.699

15.074

-23,5

Indonesia

1.731

3.782

118,5

Philippines

3.441

2.806

-18,5

Mỹ

564

1.937

243,4

Hàn Quốc

645

1.084

68,1

Tây Ban Nha

370

289

-21,9

Chile

0

62

 

Ấn Độ

159

39

-75,5

Malaysia

0

18

 

Italy

0

4

 

Tổng thế giới

405.779

386.027

-4,9

 

SẢN PHẨM MỰC, BẠCH TUỘC NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN NĂM 2020

HS

Sản phẩm

Năm 2019

Năm 2020

↑↓%

160554

Mực chế biến (trừ xông CO)

282.574

275.314

-2,6

160555

Bạch tuộc chế biến (trừ xông CO)

78.092

68.251

-12,6

030749

Mực tươi tươi sống

45.045

42.420

-5,8

030759

Bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối

68

42

-38,2

Tổng nhập khẩu

405.779

386.027

-4,9