Các luật cơ bản

  1. Luật thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe con người (2010.03.31). Tải tại đây

  2. Nghị định của Tổng thống về luật thực phẩm chức năng (2007). Tải tại đây

  3. Quy định của luật thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe con người (2006). Tải tại đây

  4. Quy định thực phẩm chức năng Hàn Quốc (2010.09). Tải tại đây

  5. Luật cơ bản về an toàn thực phẩm 2011 Hàn Quốc. Tải tại đây

  6. Luật thực phẩm 2012 của Hàn Quốc. Tải tại đây

  7. Luật vệ sinh thực phẩm Hàn Quốc 2011. Tải tại đây

  8. Quy định dán nhãn thực phẩm Hàn Quốc 2003. Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục